Изработва се дългосрочна стратегия за развитието на НВЛ