Зависимост към секса – реално състояние или извинение?