Ир. Константинов: Новото присъстие на театъра е достойно продължение на традициите на старото