"Мене, текел, фарес". Балтазаровият пир и краят на Нововавилонското царство