Покритието на 4G мрежата на "Теленор" ще достигне 78%