Цацаров внесе искане в КС за тълкуване на разпоредба от Конституцията