Община Благоевград ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ, в размер на над 26 млн. лева, за изграждане на депо за битови отпадъци