„Родни гласове“ от Караманово обраха наградите във Вълчедръм