През септември експертите на РИОСВ - Русе извършиха 83 проверки