Икономическият растеж на Германия ще се забави през второто полугодие след солидната експанзия през първите шест месеца