Словашкият летящ автомобил ще струва поне 200 000 евро