Изложба в Двореца ознаменува юбилейната година на Димитър Добрович