„Самсунг“ намали печалбата си за третото тримесечие с 33,3%