Съветът на федерацията на Русия ратифицира военното споразумение със Сирия