За тази мистериозна снимка и до днес няма обяснение