България е на първо място по ръст на нощувките в ЕС