Семейството, млечните мустаци и зелената детелина – фотоконкурс