Контрольор ще провери счетоводството на Булленд Инвестмънтс между 2013 и 2015 г.