Хранени с графен копринени буби произвеждат супернишки