8 сигнала са постъпили в Община Варна слез проливния дъжд