Фермери от Подбалкана искат облекчаване на режима за директни продажби