Великобритания губи по £25 млрд. на година, ако излезе от митническия съюз на ЕС