Стрес и физическа активност увеличават риска от инфаркт