Събират работна група по проблемите в борбата със СПИН и туберколоза в община Бургас