Делът на електронното пазаруване в България е около 10%