Нешка Робева: Откраднали са само непродаваеми неща