Създадоха награда за най-добро описание на секс в литературата