Италианското правителство ще покрие всички разходи по разрушените от земетресението сгради