Денят на Колумб. Официалната дата на откриването на Америка