Христо Гелов подчинява природните стихии в творчеството си на визуален артист