Русия и Турция целят стокообмен от $100 милиарда годишно