БФБ ще представи резултатите си за третото тримесечие на уебинар