Нямаше намеса отвън за издигането на Кр. Георгиева, Бокова нямаше шанс, отсече Митов