Компания във Велкобритания масово съкращава служители