Всички го правим ежедневно, без да се замисляме, а е детонатор за смърт -внезапен инфаркт и карай! Веднага спрете да