Въпреки спада остава потенциала за растеж при петрола