Ученици честват 147 години Българската академия на науките