Лясковското читалище обяви дарителска кампания “Четенето е модерно”