Изходът на Великобритания от единния пазар ще е безотговорен ход