Отхвърлиха предложението възрастни хора да завещават жилищата си на своите внуци