Защо Facebook са най-подходящият купувач на Twitter