Кал, изронен асфалт и задръствания по улиците във Варна