3800 камери следят за нередности около училища и забавачки