Оживление: Заемите за бизнеса са се увеличили с 254 млн. лева