Ограничават производството на вятърна енергия в северна Германия