Двама от кандидатите за президент са се явили на теста пред "МЕНСА България"