"Биовет" отправи ново търгово предложение към малките акционери