Въздухът в София е бил близо три пъти по-чист в Деня без автомобили