"Бачково" иска да изнася вода за Близкия Изток и Азия