Гинче Караминова се включи в маратон на четенето в детска градина